+90 224 484 24 60

GÖKDAĞ MÜHENDİSLİK

Özel Çözümler

DENEY PRESİ SCADA ÇÖZÜMÜ (40 TON)

Deney Presi SCADA Çözümü, kauçuk hammadde ile üretilen mamüllerde, akma-kopma testleri yapan yazılım ve elektronik donanım uygulamasıdır.
Sistem, tam otomatik olarak, kopma deneyi yapabilmekte, Yük - Zaman, Uzama - Zaman ve Yük - Uzama grafiklerini alabilmektedir.
Ek olarak, sistem, maksimum yük değeri ya da maksimum strok değeri girilerek; belirtilen sınırlar içinde kalacak şekilde çeki/bası deneyleri yapabilmekte ve elastik davranışa ait grafikler alabilmektedir.
Sistem, Türkçe programlama arayüzüne sahiptir. Operatör, yazacağı programlar sayesinde, cihaz başında durmaksızın, tam otomatik olarak, tekrarlı deneyler yaptırabilir; uzun süreli kalite kontrol testleri gerçekleştirilebilir ve zamana bağlı grafikler alınabilir.
Program ile ya da manüel olarak yapılan tüm deneyler, tarih/saat, operatör ismi ve numune bilgileri ile birlikte arşivlenir. Böylece, ağdaki diğer bigisayarların tümü, yapılan deneyleri görebilir, tarih/saat, operatör ve numune bazında arama yaparak; belirli bir deneye ait sayısal veya grafik verilere ulaşabilir.
Deney verileri, sayısal veya grafik olarak çok hızlı biçimde antetli/antetsiz çıktı alınabilir. Kullanılan antet firmanıza özel hazırlanır.


MERMER KESME MAKİNASI SCADA ÇÖZÜMÜ

Mermer kesme makinasını kontrol eden ve kesme işlemi sırasında oluşan kuvvetleri , titreşim şiddetini ,motorun dönme hızı ve arabanın ilerleme hızını zamana göre kaydeden ve analizler yapabilen bir scada çözümüdür.


ISIL İŞLEM YAĞLARININ SOĞUMA KARAKTERİSTİĞİNİN ELDE EDİLMESİ

Isıl işlem yağlarının soğuma karakteristiklerinin ASTM D6200 standardına göre belirlenmesi.

Cihaz üzerinde bulunan, inconel prob ve fırın ölçüleri ASTM D6200 deney standartına uygun hazırlanmıştır.
Benzer şekilde, sıcaklık ölçme yöntemi, ve verinin değerlendirilmesi de standarta uygundur.
Cihaz, "Başla" komutu ile birlikte tam otomatik çalışır ve deney standartın belirttiği şekilde el değmeden tamamlanır.

Deney sonuçları, cihaza bağlı bilgisayarda kurulu İdea Lab sunucusu üzerinde saklanır.
Yapılan deneyler, İdea Lab istemci yazılımında cihazdan bağımsız olarak incelenebilir, deneylerin yazıcı çıktıları alınabilir.
Seçilen birden fazla deney grafiği üstüste incelenebilir.
Yazılım, standartın gerektirdiği parametreleri hesaplar (max cool. rate, elapsed for max cool rate, T600, T400, vb.)